Persondatapolitik 

Persondatapolitik for Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut

Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut behandling af dine personoplysninger. Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut deles med Brøndby Kommune, samt formand og næstformand for Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut.

1. Hvornår indsamler og anvender Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut dine personoplysninger

Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut, eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut eller ønsker at gøre brug af Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter. I denne forbindelse indsamler Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut.

2. Hvornår videregiver Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut dine personoplysninger

Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • a. Brøndby Kommune som Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut er registreret i.
  • ​b. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
​Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut.

3. Hvordan beskytter Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut dine personoplysninger

Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Instituts sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut behandler om dig, kan du rette henvendelse til webmaster@knudtaichi.dk eller telefon 25599228.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Instituts indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan det medføre eksklusion, da det er et krav fra Brøndby Kommune, at der føres et medlemsregister.

5. Hvor længe opbevarer Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut ændrer denne persondatapolitik

Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut på webmaster@knudtaichi.dk

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Knud Erik Andersens Tai Chi Chuan Institut, Vasedammen 2, 2605 Brøndby, webmaster@knudtaichi.dk telefon 25599228.